Co piąty Polak odczuwa szumy uszne
2018-02-12 | Aktualności
Co piąty Polak odczuwa szumy uszne

Szacuje się, że szumów usznych doświadcza aż 20 procent dorosłych Polaków, przy czym istotny problem stanowią dla około 5% pacjentów. Wg badań przeprowadzanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu szumy uszne istotne klinicznie, czyli trwające powyżej 5 minut występują także u 6% dzieci.

 

Diagnostyka i leczenie szumów usznych stanowią istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej, szczególnie wśród starzejących się społeczeństw, gdzie ilość pacjentów zgłaszających się z tym problemem wzrasta. W odpowiedzi na ten problem Tinnitus Research Initiative, fundacja non-profit wspierającą rozwój badań nad leczeniem szumów usznych, ustanowiła w dniach 5-11 lutego Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych, w który w naszym kraju zaangażowany jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. W ramach wydarzenia zorganizowano akcję informacyjną, której celem było zwrócenie uwagi na niską świadomość na temat tego zjawiska.

 

Ze względu na postępujące w Polsce starzenie się społeczeństwa oraz wzrastającą liczbę pacjentów szumy uszne stanowią coraz bardziej istotny obszar działalności Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nie tylko klinicznej, lecz także naukowej. W ramach projektów naukowo-badawczych specjaliści z Zakładu Szumów Usznych koncentrują się na sposobach, które pozwalają ocenić, jak wielkim problemem dla pacjenta są szumy uszne. W świecie wykorzystuje się w tym celu wiele kwestionariuszy. Specjaliści z Instytutu wybrali najlepsze i zaadaptowali je do j. polskiego.

 

– Ważnym celem Zakładu Szumów Usznych jest także wdrażanie nowych metod terapeutycznych, takich jak np. neurofeedback. – mówi dr Raj-Koziak – Ze względu na często obserwowane współwystępowanie szumów oraz schorzeń kręgosłupa szyjnego planowane jest również poszerzenie naszej oferty leczenia o zajęcia z fizjoterapeutą. Z kolei program psychoterapii pacjentów zamierzamy wzbogacić o ćwiczenia relaksacyjne.

 

Do najważniejszych projektów badawczych, którymi zajmują się obecnie specjaliści z Zakładu Szumów Usznych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu należą: ocena dokuczliwości szumów usznych u dzieci, nadwrażliwość słuchowa jako dolegliwość towarzysząca szumom usznym oraz pulsujące szumy uszne. Zespół psychologów zatrudnionych w Zakładzie opracował również autorski projekt rehabilitacji pacjentów z szumami usznymi.

 

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzona jest tygodniowa wyjazdowa terapia, na której w procesie grupowym pacjenci uczą się radzić sobie z emocjonalnymi skutkami szumów usznych. Składa się ona z trzech bloków tematycznych:  terapii oddziaływań psychologicznych, terapii relaksacyjnej z wykorzystaniem muzykoterapii i pracy z ciałem oraz ćwiczeń aktywizujących poprawiających koncentrację.

 

 

 

Źródło: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Wyświetleń: 608