GIF: wycofanie serii glukonianu wapnia
2018-05-14 | Aktualności
GIF: wycofanie serii glukonianu wapnia

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju serię leku Calcium Gluconate Injection USP 10%, roztwór do iniekcji lub infuzji, ampułka 10 ml, podmiot odpowiedzialny: Genetek Lifesciences Pvt. Ltd., importer: Parafarmacja Sp. z o.o.

 

Wycofana seria - 041017, data ważności: 09.2019.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w dniu 11 maja 2018 r. wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie w ww. protokole wskazuje, iż badana próbka przedmiotowego produktu leczniczego nie odpowiada wymaganiom w zakresie parametru jałowość.

 

Więcej: gif.gov.pl

Wyświetleń: 132