O SERWISIE

Wielka Baza ChPL firmy LekSeek Polska to baza zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Baza została zbudowana na urzędowych źródłach dostępnych w Polsce oraz Europie. Baza zawiera ponad 8200 ChLP.

Czym jest ChPL?

ChPL –Charakterystyka Produktu Leczniczego – jest podstawowym dokumentem opisującym dany lek. ChPL tworzony jest przez Podmiot Odpowiedzialny i na jego podstawie dany lek zostaje dopuszczony do obrotu na terenie danego kraju lub we wszystkich Krajach Unii Europejskiej.

ChPL zawiera podstawowe informacje o leku, które podzielona są na 7 rozdziałów:

  • - Nazwa leku
  • - Skład ilościowy i jakościowy
  • - Postać leku
  • - Szczegółowe dane kliniczne (wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie i sposób podawania, ciąża i laktacja)
  • - Właściwości farmakologiczne
  • - Dane farmaceutyczne
  • - Dane Podmiotu Odpowiedzialnego i rejestracyjne
Oryginalne wersje ChPL dają 100% pewność, zgodności oraz rzetelności przy poszukiwaniu informacji na temat danego leku. Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego – to najpewniejsze źródło, które pozwoli uniknąć błędnego wystawienia recepty lekarskiej na lek objęty refundacją w danym wskazaniu. Np.


Polfenon, tabl. powl., 300 mg20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Wykaz z Listy Leków Refundowanych:

 
Wskazania z ChPL
 

Wielka Baza ChPL posiada standardową wyszukiwarkę – pozwalającą wyszukać daną frazę, konkretny lek, wskazanie czy substancję czynną.